Đồng phục CLB tình nguyện Ánh Dương

Mã số:

Đồng phục CLB tình nguyện Ánh Dương với logo hình năm bàn tay góp nhau thành một ngôi sao, bên trong một vòng tròn chưa tên câu lạc bộ. Slogan: "Trao yêu thương - Sẻ chia hạnh phúc".