Đồng phục Sky Garden - BBQ Hotpot Beer Club

Mã số:

Đồng phục Sky Garden - cửa hàng chuyên lẩu nướng BBQ Hotpot đồng giá và Beer Club với logo chữ SKY trong vòng tròn đỏ, S được cách điệu từ hình con rồng.