Áo lớp 2gether We are Stronger 10E1 THPT Dĩ An, Bình Dương

Mã số:

Mẫu áo lớp với slogan "2gether We are Stronger" (Cùng nhau thì chúng ta mạnh mẽ hơn), hình chiếc xe buýt tiến về đích của lớp 10E1 THPT Dĩ An, Bình Dương.