Áo lớp Bảng vàng I Can't You Can't But We Can, 11B3 Dĩ An

Mã số:

Mẫu áo lớp Bảng vàng I Can't You Can't But We Can của lớp 11B3 (2014) trường THPT Võ Trường Toản, Quận 12, độc đáo với một mặt vàng một mặt trắng in tên.