Áo lớp Gia đình hoàng tộc 12B8 THPT Nguyễn An Ninh, Bình Dương

Mã số:

Mẫu áo lớp "Gia đình hoàng tộc #Forever" với slogan tiếng Anh "Gather and be a member of Royal Family" của lớp 12B8 THPT Nguyễn An Ninh, tỉnh Bình Dương.