Áo lớp hình tướng con hổ dũng mãnh 10A3 THPT Nhân Việt

Mã số:

Mẫu áo lớp hình tướng con hổ dũng mãnh, siêu đẹp của lớp 10A3 THPT Nhân Việt, slogan "My heart is your forever" cùng đôi bàn tay ôm trọn số 44 ở trên ngực.