Áo lớp Học tập hăng say vận may sẽ đến 12A2 Trần Văn Ơn

Mã số:

Áo lớp với slogan siêu độc đáo "Học tập hăng say vận may sẽ đến" được thiết kế hình ảnh một nhân vật hoạt hình phong cách hiphop của lớp 12A2 Trần Văn Ơn, tỉnh Bình Dương.