Áo lớp This is US đây là chúng tôi 10D1 THPT Nguyễn An Ninh, Bình Dương

Mã số:

Mẫu áo lớp với style độc đáo, mỗi nửa áo một màu, và slogan: "This is US" đây là chúng tôi của lớp 10D1 THPT Nguyễn An Ninh, Bình Dương