Áo lớp We are warriors 12A1 THPT Dầu Tiếng, Bình Dương

Mã số:

Áo lớp We Are Warriors - Fighting trên hình đầu ngựa chiến được thiết kế floral của lớp 12A1 THPT Dầu Tiếng, Bình Dương. Mặt sau in slogan "Chăm ngoan học giỏi" cùng tên học sinh.