Đồng phục 10C THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội

Mã số:

Đồng phục Caravat "Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời" độc đáo của lớp 10C THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội.