Đồng phục lớp 10A2 THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội

Mã số:

Đồng phục lớp với hình in Typography A2 vòng tròn độc đáo của lớp 10A2 THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội.