Đồng phục lớp 10C9 THPT Đống Đa, Hà Nội

Mã số:

Đồng phục My heart is hot 100% và slogan "Together C9 - BFF" đẹp của lớp 10C9 THPT Đống Đa, Hà Nội