Đồng phục lớp 8B2 THCS Ba Đình, Hà Nội

Mã số:

Đồng phục lớp với hình ảnh Devil Wings ở mặt trước và cặp đôi ghi sỉ số ở mặt sau của lớp 8B2 THCS Ba Đình, Hà Nội