Đồng phục lớp 9D THCS Phúc Xá, Hà Nội

Mã số:

Hình in Pucca Kiss dễ thương, đáng yêu của lớp 9D trường THCS Phúc Xá, Hà Nội.