Đồng phục nhóm trẻ lớp mẫu giáo Anh Thơ, Bình Dương

Mã số:

Đồng phục trường mầm non dành cho nhóm trẻ lớp mẫu giáo Anh Thơ với logo in tên trường và biểu tượng bông hoa mai vàng. Địa chỉ: Long Bình, Long Nguyên, Bầu Bàng, Bình Dương.