Đồng phục CLB Từ Thiện Nguyện

Mã số:

Đồng phục Câu lạc bộ từ thiện tình nguyện: "Từ Thiện Nguyện" với slogan chính Sống để yêu thương. Logo CLB trước ngực, phía sau là hàng chữ in lớn tên CLB: "Từ Thiện Nguyện".