Đồng phục FBSC - CLB Sinh viên Tài chính ngân hàng

Mã số:

Đồng phục FBSC - Finance and Banking Student Club (câu lạc bộ Sinh viên Tài chính Ngân hàng) với logo ngôi nhà House of Finace, mặt sau được in slogan "Dream big and dare to fail".