Đồng phục Hội đồng hương Hưng Hà, Thái Bình

Mã số:

Mẫu áo Hội đồng hương Hưng Hà, Thái Bình được làm đồng phục chính thức với logo tên huyện và cánh chim bồ câu trong một trái tim đỏ. Sau lưng là slogan "Hưng Hà - Thái Bình - Đoàn Kết - Phát Triển".