Đồng phục MarClub, Sài Gòn

Mã số:

Đồng phục MarClub của câu lạc bộ những người yêu marketing, với slogan chính "Marketing là không giới hạn" được thiết kế dựa trên màu cam chủ đạo.