Đồng phục Tạp chí The FFL Journal, Khoa Ngoại ngữ ĐH Mở

Mã số:

Mẫu áo đồng phục của Tạp chí The FFL Journal,  Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Slogan chính: "Our voice our reflection".

Xem thêm: những cách làm mứt Tết ngon cho năm 2015