Đồng phục Thanh niên Phật tử chùa Đoan Khê

Mã số:

Mẫu áo đồng phục Thanh niên Phật tử chùa Đoan Khê - Liên Hoa Hội thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên, màu nâu và các hình ảnh in màu vàng.