Đồng phục Ban tổ chức Tài năng trẻ

Mã số:

Đồng phục được thiết kế dành cho Ban tổ chức của chương trình Tài năng trẻ, dựa trên hình ảnh các bạn trẻ năng động đang nhảy múa cùng logo của nhà tài trợ.