Đồng phục Mùa hè xanh 2014 Khoa kỹ thuật hóa học ĐHBK

Mã số:

Đồng phục chiến dịch Mùa hè xanh 2014 của Khoa kỹ thuật hóa học Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM. Mẫu áo được tài trợ bởi Công ty TNHH-TM Tổng hợp Việt Tín.