Đồng phục Tiếp sức mùa thi 2014 Tuổi trẻ Ninh Thuận

Mã số:

Đồng phục Tiếp sức mùa thi 2014 Bản sắc Tuổi trẻ Ninh Thuận với màu cam chủ đạo, được tại trợ bởi các nhãn hàng: Thành đoàn, CNC, SAC, NTV, Báo Ninh Thuận.