Đồng phục Tiếp sức mùa thi Học viện hàng không Việt Nam VAA 2014

Mã số:

Đồng phục Tiếp sức mùa thi trong năm 2014 của Học viện hàng không Việt Nam VAA, với logo của học viện, slogan "Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn".