Đồng phục Tiếp sức mùa thi Trường CĐ Sư phạm Trung ương TPHCM 2014

Mã số:

Đồng phục chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2014 do Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).