12 mẫu ốp lưng iPhone đẹp dành cho các bạn yêu ứng dụng công nghệ

Ngày nay, chúng ta dành phần lớn thời gian sử dụng những chiếc điện thoại di động. Chúng ta không gọi điện, tuy nhiên, lại nhắn tin hàng ngày thông qua những ứng dụng với ngón tay cái của mình!

Những ứng dụng để tìm kiếm thực phẩm, ứng dụng để tìm kiếm tình yêu, ứng dụng để kết nối thế giới, ứng dụng để xem những mẫu áo thun đẹp, và thậm chí ứng dụng để giúp bạn theo dõi những show truyền hình yêu thích! Từ khi chúng ta có vỏ iPhone, tại sao không nâng cấp vẻ bề ngoài của nó để phù hợp với ứng dụng yêu thích của bạn?

Cần sự giúp đỡ? Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây:

INSTAGRAM

12 mẫu ốp lưng iPhone đẹp dành cho các bạn yêu ứng dụng công nghệ 1
“Vintage Selfie” sáng tạo bởi Eric Fan

YELP

12 mẫu ốp lưng iPhone đẹp dành cho các bạn yêu ứng dụng công nghệ 2
“Franfurter Folly” sáng tạo bởi Ashley Bedore

TINDER

12 mẫu ốp lưng iPhone đẹp dành cho các bạn yêu ứng dụng công nghệ 3
“Subliminal Message” sáng tạo bởi David Olenick

FACEBOOK

12 mẫu ốp lưng iPhone đẹp dành cho các bạn yêu ứng dụng công nghệ 4
“This is My Life” sáng tạo bởi Katie Campbell

NETFLIX

12 mẫu ốp lưng iPhone đẹp dành cho các bạn yêu ứng dụng công nghệ 5
“Now in Eye-Popping 3D!” sáng tạo bởi Michael Mossner

SNAPCHAT

12 mẫu ốp lưng iPhone đẹp dành cho các bạn yêu ứng dụng công nghệ 6
“There’s Nothing Strange in Your Neighborhood” sáng tạo bởi Nathan W. Pyle

SPOTIFY

12 mẫu ốp lưng iPhone đẹp dành cho các bạn yêu ứng dụng công nghệ 7
“Falling Notes” sáng tạo bởi Danmir Mercado

TIMEHOP

12 mẫu ốp lưng iPhone đẹp dành cho các bạn yêu ứng dụng công nghệ 8
“The End of Time Travel” sáng tạo bởi Ben Chen

TWITTER

12 mẫu ốp lưng iPhone đẹp dành cho các bạn yêu ứng dụng công nghệ 9
“Titles” sáng tạo bởi Daniel Teixeira

PHONE GAMER

12 mẫu ốp lưng iPhone đẹp dành cho các bạn yêu ứng dụng công nghệ 10
“The Gaming Revolution” sáng tạo bởi Sean Mort

GOOGLE MAPS ADDICT

12 mẫu ốp lưng iPhone đẹp dành cho các bạn yêu ứng dụng công nghệ 11
“The Bus is Coming” sáng tạo bởi Reagan H. Lee

WORK OUT APPS

12 mẫu ốp lưng iPhone đẹp dành cho các bạn yêu ứng dụng công nghệ 12
“Motivation” sáng tạo bởi Vitaliy Klimenko

Xem thêm: